Đĩa tạ gang được đúc bằng gang mạ mầu nên rất bền và đẹp.

- Tạ được thiết kế rời nên chuyên dụng tập kèm theo các dụng cụ ghế tập, đòn tạ.

- Đĩa tạ gang có số lượng cân, 1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 7kg, 10kg

Đĩa tạ gang phi 27

Sản phẩm khác : máy chạy bộ, ghế massage.